\"tumblr
VoorOrganisaties
 (?)

Voor Organisaties
Voor je organisatie ben je op zoek naar voorspelling over functioneren van toekomstige medewerkers, inzicht in loopbaanprestaties of naar een traject om uitstroom mensgerichter te laten verlopen. Wij leveren een bijdrage aan dit streven. Door outsourcing van HR activiteiten kunnen organisaties zich richten op hun primaire proces. Daarnaast werkt het kostenbesparend alleen HR in te zetten waar nodig.

MVO ( Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
De winstgevendheid en continuïteit van jouw organisatie wordt steeds afhankelijker van het maatschappelijke draagvlak voor de bedrijfsactiviteiten. Hoe is het vermogen van jouw organisatie om adequaat in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op je onderneming? Om dit te realiseren, mag het management van jouw moderne onderneming zich niet (meer) alleen op korte termijn en /of resultaten in financieel-economische opzicht richten, maar juist op de human factor en de effecten die de activiteiten hebben op de natuur, op de langere termijn effecten.
Deze duurzaamheid leidt uiteindelijk tot de meest succesvolle organisatie. Wij werken zelf maatschappelijk verantwoord en helpen je graag deze visie door middel van: sparren, recruitment, training, outplacement etc. door te voeren in je bedrijf.

 Organisatieadvies _______  - Mooijweer Verschragen als sparringpartner!

 Het Nieuwe Werken _____  - Tijd voor verandering!

 Trainingsadvies _________  - Optimaliseren van trainingsinvesteringen!

 FuWa _________________  - Ondersteuning bij functiebeschrijving en functiebeoordeling!

 Recruitement ___________  - Toegevoegde waarde voor de organisatie!

 Loopbaanadvies _________  - Groeien in je werk!

 Outplacement __________  - Goed werkgeverschap!

 Re-integratie ___________  - Zorg voor de toekomst!

 Leiderschapstraining _____  - Goed leiderschap begint bij jezelf!

 Training Klantgerichtheid _  - De klant verdient het!

 Training Samenwerken ___  - Leuker kunnen we het wel maken!

 Coaching ______________  - Spiegel eens met de ervaring van Mooijweer Verschragen!