\"tumblr
EgoWareness
 (?)

Egowareness©
EgoWareness© is een door ons ontworpen methodiek om onder andere tot bewustwording van jouw kwaliteiten te komen, hoe je deze optimaal kunt inzetten en wat je daarmee voor jezelf en jouw omgeving kunt betekenen. Wij helpen je jouw innerlijke kracht (terug) te vinden, zodat je optimaal en gelukkig kunt functioneren, zowel zakelijk als privé.
Alhoewel wij als mensen gelijkwaardig zijn, zijn we niet gelijk. We zijn allemaal individuen met eigen ervaringen, vaardigheden en persoonlijkheid.
Wie ben je dan? Wie ben jij als individu, wie ben jij in je directe omgeving en wie ben jij in de maatschappij? Dat wordt belicht met EgoWareness©: "Bewust worden van wie je bent en hoe jij je gedraagt"

EgoWareness© stelt je in staat je bewust te worden van wie je bent, welke plaats je inneemt in je directe omgeving en in de totale maatschappij. Je zult inzicht krijgen in waarom je reageert, functioneert zoals je doet en hoe je jouw basiswaarden beter kunt inzetten. Bovendien kun je door de nieuwe inzichten ook zorgen dat je op een andere manier reageert in vergelijkbare situaties. Je merkt dat je reactie een keuze is en geen automatisme. Als jij meer uit jouw eigen kwaliteiten wilt halen, wilt leren, jezelf verbeteren en blijven groeien is dit DE methodiek voor jou.

Jij als individu
Wie ben jij? Vanuit welk perspectief kijk je? Wat voel je? Wat zijn jouw waarden? Wat is jouw passie en waar word je blij van? Waarom doe je wat je doet en waarom doe je het op deze manier? Dit alles maakt jou tot wie je bent.

Jij en jouw directe omgeving
Hoe is je gezinssamenstelling? Wat is je woonomgeving en wie zijn de mensen daarin? Wie zijn je vrienden en hoe sta je tot je familie? Wat is je werk en hoe verhoud jij je tot je collega's? Wat zijn je hobbies en met wie doe je dat? Dit bepaalt jouw sociale gedrag.

Jij in de maatschappij
Hoe kijk jij tegen de maatschappij aan? Wat is jouw plaats in en jouw invloed op de maatschappij? Wat werkt er goed voor jou in de maatschappij en wat niet? Dit bepaalt hoe jij je gedraagt in de maatschappij.

Inzicht in: gedrag, motivatie, drijfveren en ambitie is waardevol om een duidelijk beeld te krijgen van jou en je talenten. Je kunt door ons zowel individueel als groepsgewijs begeleid worden.

Graag informeren wij je over de mogelijkheden. Neem contact met ons op en wij maken voor jou een offerte op maat.

Wij gebruiken EgoWareness© in al onze diensten.